ติดต่อเต็นท์

วิชัยกลการเชียงคำ

407 หมู่ 4 ตำบลหยวน อำเภอเชียงคำ พะเยา

อ.เชียงคำ จ.พะเยา

054-451915 , 081-7240919 , 081-7835571